Reklamacja i zwroty

Gwarancja na biżuterię

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Państwa towar był zgodny z Państwa oczekiwaniami. Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie internetowym z biżuterią Prana objęte są 24 miesięczną gwarancją.

Reklamacje

WoodBridge Group Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

W przypadku naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie Regulaminu sklepu internetowego z biżuterią Prana, konsument ma prawo złożyć reklamację, kierując ją na adres kontakt@prana.pl. WoodBridge Group Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W przypadku uznania reklamacji, WoodBridge Group Sp. z o.o. zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu na nowy, a jeżeli to niemożliwe zwraca całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do klienta). Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego z biżuterią Prana przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu (przedstawione poniżej) powinno zostać wysłane na adres:

WoodBridge Group Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 148,
96-300 Żyrardów

Termin

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru paragonu fiskalnego. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych do nas za pobraniem. 

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

WoodBridge Group Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 148,
96-300 Żyrardów

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez WoodBridge Group Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Zapewniamy zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z kosztami przesyłki wysłanej do Państwa, jeżeli konsument wybrał najtańszy zwykły sposób dostarczenia (koszty przesyłki które Państwo pokryliście przy zakupie towaru). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Pieniądze odsyłamy w ciągu 14 dni na wskazane konto bankowe. 

Wyłączenie prawa odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

Do zwracanego towaru bardzo prosimy załączyć podpisane poniższe oświadczenie.


Kupujący (proszę podać imię, nazwisko i adres):

Sprzedający:
WoodBridge Group Sp. z o.o.
ul. Łużycka 9/7,
05-092 Łomianki Dolne

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Działając w imieniu własnym, niniejszym zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271)  odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu _____________.

W załączeniu przesyłam kopię paragonu fiskalnego na potwierdzenie daty zawarcia umowy i złożenia oświadczenia o odstąpieniu w przewidzianym 14 dniowym terminie.

Ponadto wnoszę o zwrot uiszczonej z tytułu umowy sprzedaży kwoty na rachunek bankowy prowadzony przez bank _________________ o numerze ______________________________________.

...............................
podpis konsumenta

pixel